• Złącza odgromowe;
  • Zwody pionowe;
  • Uziemienia i połączenia wyrównawcze;
  • Skrzynki i studzienki probiercze
  • Przewody odprowadzające;
  • Rury odgromowe;
  • Zwody poziome;
  • Bednarki